Pripremanje za život

U Brook Hill Internacionalnoj školi, naši srednjoškolci uče po Nacionalnom obrazovnom programu Engleske i Velsa, kojim ih pripremamo za upis fakulteta bilo gde u svetu. Posebnu pažnju posvećujemo negovanju njihovih individualnih potencijala.

Zajedno sa njihovim roditeljima, podržavamo ih i ohrabrujemo u važnim životnim odlukama u vezi sa daljim obrazovanjem i izborom fakulteta.

Registrujte se.

One key stage at a time

Brook Hill srednja internacionalna škola podeljena je u 3 nivoa ((Nivo) Key Stage 3, 4, 5)

Saznajte više O Cambridge-u

Check point ispiti (Završni ispiti)

Check point ispiti su predviđeni za učenike između 11 i 14 godina, koji su raspoređeni u 7., 8. i 9. razred. Na kraju 9. razreda učenici imaju ispite (prema Cambridge međunarodnom ispitnom sistemu) iz tri glavna predmeta: engleski jezik, matematika i prirodne nauke. Ovaj ispit se zove Cambridge Checkpoint i učenici dobijaju sertifikate sa svojim ocenama.

Učenici u ovom uzrastu uče i istoriju, geografiju, moderne jezike (francuski, španski, nemački, italijanski, kineski), likovnu umetnost, IT, sport.

KS3

IGCSE

Key Staga 4 ili IGCSE - Cambridge opšti međunarodni program šrednjoškolskog obrazovanja za đake između 14 i 16. godina (raspoređenih u 10 i 11.razred), traje 2 godine i na kraju 11. razreda učenici polažu Cambridge ispite.

Učenici takođe mogu izabrati i sledeće predmete (u Brook Hill Internacionalnoj školi učenici imaju opciju da na svoj zahtev ili zahtev roditelja izaberu dodatn predmete):

engleski jezik, matematika, kominovani prirodni predmeti (biologija, fizika, hemija) istorija, geografija, moderni jezici (jedan ili dva od ponuđenih - francuski, nemački, kineski (manadrinski), italijanski, španski) likovna umetnost, dizajn, biznis ekonomiju, ekonomiju i sport.

KS4

AS i A nivo

Nivo 5 je takođe poznat i kao AS (Advanced subsidiary - Početni stepen naprednog nivoa) i A (Advanced - Završni stepen naprednog nivoa). Učenici između 16 i 18 godina raspoređeni su u 12. i 13 razred. Na kraju obe godine polažu ispite koji su najvažniji za upis na fakultet.

Učenici mogu izabrati sledeće predmete: (u Brook Hill Internacionalnoj školi, učnici imaju opciju da na svoj ili zahtev roditelja izaberu dodatne predmete) englesku književnost, matematiku, biologiju, fiziku, hemiju, istoriju, geografiju, primenjeni ITC, psihologiju, moderne jezike (francuski, nemački, kineski (mandarinski), italijanski i španski), likovnu umetnost, dizajn, dizajn i tehnologiju, biznis ekonomiju, ekonomiju i sport.

Key Stage 5

U SVAKOM RAZREDU UČENICI IMAJU MOGUĆNOST DA BIRAJU IZMEĐU NEKOLIKO OPCIJA

  • Additional English EAL - Dodatni engleski jezik
  • Intensive English - Ubrzani engleski jezik
  • Srpski jezik ili Istorija i kultura srpkog jezika

Upoznajte nas putem društvenih media